Vevőszolgálat telefonszám: : +36-30 / 141-4893   Szűcs Boglárka
Vevőszolgálat email: vevoszolgalat@kolmer.hu

Regisztráció

Számlázási adatok

Szállítási adatok

Megjegyzés

Felhasználási és adatvédelmi nyilatkozat

Általános információk a regisztrációról:

 

A Főoldalon található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

Amennyiben az Ügyfél viszonteladóként regisztrál, akkor a közölt adatokat rögzítjük, és a rendelési folyamat megszakításra kerül. A közölt adatok alapján a vevőszolgálat felveszi a kapcsolatot ezen ügyfelekkel.Viszonteladónak minősülnek azon jogi személyek, egyéni vállalkozások, melyek a Weboldalon található termékcsoportokkal, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó termékekkel üzletszerűen kereskednek.

A viszonteladóként regisztrált Ügyfél köteles lehetővé tenni, hogy vele a Szolgáltató személyes kapcsolatot létesítsen annak érdekében, hogy a Szolgáltató meggyőződhessen arról, hogy az Ügyfél megfelel-e a viszonteladók felé támasztott követelményeknek.

Amennyiben az Ügyfél megfelel ezen követelményeknek, akkor a Szolgáltató és az Ügyfél között Együttműködési Megállapodást megkötésére kerül sor.

Az Együttműködési Megállapodás megkötését követően a Felek közötti jogviszonyra nem alkalmazhatóak az ÁSZF rendelkezései.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség.